Artkusije IV/I: Vdor družabnih omrežij in druge IKT v muzej (10. 3. 2017)

Foto: Domen Gostiša. Arhiv društva Kunsthisterik.