Artkusije VI/IV: Otvoritev razstave 7:069 (7. 5. 2019) in Likovna kritika danes s Petjo Grafenauer (14. 5. 2019)

Foto: Maša Knapič in Neža Perovšek. Arhiv 7:069.