Otvoritev prve sezone vitrine meseca – Avguštin Stegenšek (3. 4. 2017)

Foto: Domen Gostiša. Arhiv društva Kunsthisterik.