“Ženska/o/e skozi zgodovino filma” – predavanje Eve Smrekar (31. 3. 2017)

Foto: Domen Gostiša. Arhiv društva Kunsthisterik.