Vitrina meseca – 1. sezona (2016/17): Avguštin Stegenšek (1875 – 1920)

V študijskem letu 2016/17 so profesorji iz Oddelka za umetnostno zgodovino kupili originalen avtorjev izvod knjige Konjiška dekanija (1909) in jo darovali Oddelku. Ta predstavlja enega pomembnejših mejnikov slovenske umetnostnozgodovinske topografije in umetnostne zgodovine na sploh. Napisal jo je eden prvih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev dr. Avguštin Stegenšek. Novo pridobljena knjiga tako predstavlja smiseln par Stegenškovi Dekaniji gornjegrajski (1905), ki pa je na Oddelku že nekaj časa.

Projektna skupina Vitrina meseca je to priliko izkoristila in sklenila v sklopu manjše razstave s preglednimi besedili in fotografijami pokazati življenje in delo dr. Avguština Stegenška, s poudarkom na njegovi topografski in pedagoški dejavnosti. Poleg spremnega besedila in slikovnega gradiva sta bila v vitrini razstavljena tudi oba osebna Stegenškova izvoda Dekanije gornjegrajske in Konjiške dekanije.

V sklopu razstave je imela zasl. prof. ddr. Nataša Golob krajše predavanje o starih principih učenja. S to tematiko, ki je bila dodatno podkrepljena z načinom predavanja (v matično oddelčno predavalnico smo ponovno namestili dva diaprojektorja, s katerimi sta upravljala demonstranta; tako imenovani “Panofsky sistem”), se je lepo navezala na naš glavni fokus pri postavitvi razstave – pedagoški dejavnosti Avguština Stegenška.

V dogovoru s spletno revijo Artfiks, ki deluje pod okriljem Društva študentov umetnostne zgodovine Slovenije Kunsthisterik, so aprilsko sekcijo objav tudi oni namenili Avguštinu Stegenšku. Za ta namen smo v Artfiksu objavili tri besedila: Avguštin StegenšekUtemeljitelj umetnostnozgodovinske topografije in njeni začetki na slovenskih tleh in Umetnostnozgodovinska topografija kot pedagoški procesPrav tako pa smo v procesu objave članka za bilten Zbornika za umetnostno zgodovino, ki deluje pod okriljem Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva.

Za fotografsko reportažo otvoritve razstave (3. 4. 2017) je poskrbel fotograf društva Kunsthisterik Domen Gostiša.

Zahvaljujemo se: Oddelku za umetnostno zgodovino FF UL, reviji Artfiks, društvu Kunsthisterik, Zborniku za umetnostno zgodovino, doc. dr. Katji Mahnič, doc. dr. Gašperju Cerkovniku, zasl. prof. ddr. Nataši Golob, fotografu Domnu Gostiši in grafičnemu oblikovalcu Marku Šajnu.