Vabilo za sodelovanje s časopisom slovenskih muzejev Argo

Argo je osrednji slovenski časopis s področja muzejstva. Uredniški odbor se priporoča za prispevke s področja muzeologije, muzejskega upravljanja in trženja, s področja matičnih strok, ki so zastopane v muzejih (humanistika, naravoslovje in tehnične stroke) s težiščem na slovenskem in sosednjem ozemlju, ter prispevke, ki na najširši način opisujejo, ocenjujejo in predstavljajo različne stalne in občasne razstave, umetniške skupine, kuratorske pristope, publikacije ter prireditve doma in v tujini.

V uredniškem odboru dajemo priložnost tudi mladim avtorjem in študentom, ki so šele na začetku svoje raziskovalne poti. Želimo vzpostaviti učno in ustvarjalno platformo, kjer se spodbuja razvijanje kritiškega in teoretskega aparata ter pisanje o temah umetnostnega sistema in načinov razstavljanja umetnosti.

Argo sestavljajo znanstveni prispevki, strokovni članki, recenzije, poročila in knjižne ocene. Rokopisi, ki obravnavajo gradivo in teoretične prispevke s področja muzejstva, bodo recenzirani. Povzetki prispevkov so prevedeni v angleščino. Uredništvo sprejema le prispevke, ki niso bili in v taki obliki ne bodo objavljeni drugje.

Prispevke za 1. številko v letu sprejemamo do 1. marca, za 2. številko pa do 1. septembra. Natančna navodila za pripravo prispevkov so navedena v zadnjih številkah Arga in na spletni strani Narodnega muzeja Slovenije.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov argo@nms.si ali z navadno pošto na naslov:

Uredništvo Arga
Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20
1000 Ljubljana

Vabljeni k sodelovanju!

Glavna in odgovorna urednica Zora Žbontar in člani Claudia Casali, Marko Jenko, Mateja Kos Zabel, Tomaž Lazar, Alenka Miškec, Nataša Nemeček, Urša Pajk, Daša Pavlovič, Adela Železnik, Bernarda Županek, Simona Žvanut.

Morda vam bo všeč tudi...