Vloga za opravljanje obveznosti vnaprej

Vsi, ki boste obtičali v nižjem letniku, lahko zaprosite za opravljanje izpitov vnaprej in sicer do nedelje, 1. oktobra. Vlogo najdete na naslednji povezavi: vloga

Izsek iz Pravilnika o izpitnem redu 1. in 2. stopnja v 9. členu pravi:

(3) Ponovno vpisanemu študentu in študentu s podaljšanim statusom lahko predstojnik oddelka na študentovo prošnjo (interno – oddelčno) v soglasju z nosilci predmetov izjemoma dovoli obiskovanje organiziranih oblik študija (tj. predavanja, seminarji in vaje ter ostale oblike, določene z akreditiranim študijskim programom) in opravljanje študijskih obveznosti za predmete višjega letnika, če ima opravljene vse obveznosti letnika pred letnikom, v katerega je vpisan.

(4) Študentu brez statusa lahko predstojnik oddelka na študentovo prošnjo (interno – oddelčno) v soglasju z nosilci predmetov izjemoma dovoli obiskovanje organiziranih oblik študija (tj. predavanja, seminarji in vaje ter ostale oblike, določene z akreditiranim študijskim programom) in opravljanje študijskih obveznosti za predmete višjega letnika, če ima opravljene vse obveznosti letnika pred tistim letnikom, v katerem je imel nazadnje status.

 

Morda vam bo všeč tudi...