Zaposleni

Vodstvo Oddelka za umetnostno zgodovino:

Predstojnica oddelkadoc. dr. Nataša Kavčič natasa.kavcic@ff.uni-lj.si
Namestnik predstojnicered. prof. dr. Matej Klemenčičmatej.klemencic@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavcaMajča Korošaj
majca.korosaj@ff.uni-lj.si
01 241 1210
Vodja oddelčne knjižniceFranc Saša Šumifrancsasa.sumi@ff.uni-lj.si
01 241 1220

Katedra za slovensko umetnost in umetnost drugih južnoslovanskih narodov:

red. prof. dr. Matej Klemenčič, predstojnik katedrematej.klemencic@ff.uni-lj.si
red. prof. dr. Samo Štefanacsamo.stefanac@ff.uni-lj.si
izr. prof. dr. Beti Žerovcbeti.zerovc@ff.uni-lj.si
doc. dr. Gašper Cerkovnikgasper.cerkovnik@ff.uni-lj.si
doc. dr. Renata Novak Klemenčičrenata.novak.klemencic@ff.uni-lj.si
asist. dr. Martina Malešičmartina.malesic@ff.uni-lj.si
akad. zasl. prof. ddr. Janez Höflerv pokoju

Katedra za občo umetnost:

red. prof. dr. Tine Germ, predstojnik katedremartin.germ@ff.uni-lj.si
doc. dr. Nataša Kavčičnatasa.kavcic@ff.uni-lj.si
doc. dr. Rebeka Vidrihrebeka.vidrih@ff.uni-lj.si
doc. dr. Stanko Kokolestanko.kokole@ff.uni-lj.si
zasl. prof. ddr. Nataša Golobv pokoju, natasa.golob@ff.uni-lj.si

Katedra za muzeologijo in konservatorstvo:

doc. dr. Katja Mahnič, predstojnica katedrekatja.mahnic@ff.uni-lj.si
doc. dr. Robert Peskar, ZVKDSrobert.peskar@zvkds.si
izr. prof. Miladi Makuc – Semion,
ALUO, Oddelek za restavratorstvo
miladi.makuc-semion@guest.arnes.si
izr. prof. mag. Tamara Trček – Pečak,
ALUO, Oddelek za restavratorstvo
tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si

Zunanji predavatelji, raziskovalci in drugi sodelavci:

red. prof. dr. Lev Kreft,
Oddelek za filozofijo
lev.kreft@ff.uni-lj.si
lekt. dr. Mateja Gaber,
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
mateja.gaber@ff.uni-lj.si
lekt. Breda Čop,
Oddelek za klasično filologijo
breda.cop@guest.arnes.si
izr. prof. Miladi Makuc – Semion,
ALUO, Oddelek za restavratorstvo
miladi.makuc-semion@guest.arnes.si
izr. prof. mag. Tamara Trček – Pečak,
ALUO, Oddelek za restavratorstvo
tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si
doc. dr. Robert Peskar,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
robert.peskar@zvkds.si
doc. dr. Helena Seražin,
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
helena.serazin@zrc-sazu.si
doc. dr. Asta Vrečko, raziskovalkaasta.vrecko@ff.uni-lj.si
asist. Marjana Dolšina Delač, didaktikamarjana.dolsina@gmail.com
dr. Marko Jenko, terenske vajemarko.jenko@mg-lj.si
dr. Ines Babnik, raziskovalkaines.unetic@ff.uni-lj.si
dr. Katra Meke, raziskovalkakatra.meke@ff.uni-lj.si
dr. Anabelle Križnar
mag. Jakob Klemenčič, bibliotekarjakob.klemencic@ff.uni-lj.si
Marko Kitin, bibliotekarmarko.kitin@ff.uni-lj.si
Sara Turk, MRsara.turk@ff.uni-lj.si