Artkusije VI/I: Fotografska kritika in trg (18. 2. 2019)

Foto: Domen Gostiša. Arhiv društva Kunsthisterik.