Dejavnosti

Društvo Kunsthisterik je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov umetnostne zgodovine na področju Slovenije.

Osnovni cilji društva so:

 • združevanje študentov umetnostne zgodovine,
 • zavzemanje za razvoj študija umetnostne zgodovine in za izboljšanje pogojev študija,
 • zavzemanje za razvoj umetnostne zgodovine na splošno,
 • predstavljanje in zastopanje študentov umetnostne zgodovine v Sloveniji ter zaščito njihovih interesov,
 • spodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov umetnostne zgodovine,
 • spodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov umetnostne zgodovine,
 • sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi in profesionalnimi strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji,
 • sodelovanje v življenju univerze,
 • izvajanje založniške dejavnosti, skladno s predpisi, ki urejajo to dejavnost.

Projekti, ki jih društvo redno izvaja so predvsem:

 • krajše in daljše strokovne ekskurzije,
 • tradicionalna zaključna ekskurzija,
 • ogledi aktualnih razstav doma in v tujini,
 • organizacija strokovnih predavanj domačih in tujih gostov,
 • organizacija fotografskih natečajev,
 • organizacija zabav (spoznavni večer, brucovanje),
 • projekt “Spletni portal Artfiks”,
 • projekt “Cikel pogovorov Artkusije”,
 • projekt “Filmska Kunsthisterija”.

Še posebno se trudimo ohranjati spletni portal študentov umetnostne zgodovine, ki je bistvenega pomena za oddelčno komunikacijo.