Knjižnica

Bibliotekarji:

Delovni čas:

  • Ponedeljek: 9.00 – 15.00
  • Torek: 9.00 – 15.00
  • Sreda: 9.00 – 17.00
  • Četrtek: 9.00 – 15.00
  • Petek: 9.00 – 14.00
  • Sobota, nedelja in prazniki: zaprto

Nastanek in oblikovanje knjižnice za umetnostno zgodovino je tesno povezan z začetki Seminarja za umetnostno zgodovino, ki je bil leta 1920 ustanovljen na Filozofski fakulteti. Ustanovitelj in prvi profesor dr. Izidor Cankar je že leta 1920 odkupil del zasebne knjižnice Avgusta Stegenška iz Maribora, ki je predstavljala temelj seminarske knjižnice. Nadaljnja zgodovina in razvoj oddelčne knjižnice sta zapisana v seminarski kroniki, ki jo je leta 1922 začel zapisovati Izidor Cankar. Z delovanjem knjižnice so bili povezani Anton Vodnik, Stanko Vumik, Gustav Ogrin, Jože Gregorič, Emilijan Cevc in Ivan Komelj. Prva inventarna knjiga se končuje z inventarno številko 3142.

Danes hrani oddelčna knjižnica približno 30.000 enot in prejema 67 naslovov tujih in domačih revij in ima 1026 rednih članov.

Prvi prostori knjižnice Oddelka za umetnostno zgodovino so bili v prostorih učiteljišča v Ljubljani. Od takrat se je knjižnica večkrat selila, zadnja prostorska reorganizacija je potekala leta 1993, ko je knjižnica dobila današnje prostore. Postavljena je po vzoru knjižnic s podobnim fondom v tujini. Zaradi redkosti in dragocenosti gradiva oddelčna knjižnica deluje kot čitalnica. Pristop do gradiva je prost. Na voljo je 20 študijskih mest, obisk pa je možen z izkaznicami Osrednje humanistične knjižnice FF, indeksi ali osebnimi izkaznicami.

Za obiskovalce je knjižnica med študijskim letom odprta od ponedeljka do četrtka od 9h-18h, v petek pa od 9h-14h. Knjižnični red je obešen na vidnem mestu v knjižnici in ga spoštujemo vsi. Poleg študentov in profesorjev Oddelka za umetnostno zgodovino knjižnico obiskuje še vrsta študentov z drugih oddelkov FF, pa tudi obiskovalci z drugih sorodnih ustanov (FA, ALU, SAZU, AGRFT).

Z letom 1995 smo začeli z računalniško obdelavo gradiva, urejamo si lastne podatkovne zbirke, ki so dostopne vsem obiskovalcem v knjižnici oddelka. Z letom 1996/97 smo se aktivno vključili v sistem COBISS/OPAC.

Je osrednja slovenska knjižnica za umetnostno zgodovino in skrbi za bibliografijo raziskovalcev za potrebe Agencije za raziskovalno dejavnost RS.

 

PRAVILNIK KNJIŽNICE ODDELKA ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO