Artkusije IV/III: Sodobne umetniške prakse (21. 4. 2017)

Foto: Domen Gostiša. Arhiv društva Kunsthisterik.