Grafiko mladim 4/4: Pogovor s Heleno Tahir in Sonjo Vulpes (4. 12. 2018)

Foto: Domen Gostiša. Arhiv društva Kunsthsiterik.