Dokumenti

Pravilniki:

Obrazci:

Poročila o delovanju društva:

(*) Organizator društvenega projekta mora v najkrajšem možnem času izpolniti Obrazec za končna poročila društvenih projektov in ga (vključno z morebitnimi prilogami) podpisanega v tiskani verziji prinesti na naslednji društveni sestanek. Elektronsko verzijo izpolnjenega obrazca (vključno z morebitnimi prilogami) naj pošlje na info@kunsthisterik.si. Obrazca za najpogostejše priloge (Finančna konstrukcija in Seznam udeležencev) sta dostopna pod glavnim obrazcem za poročila projektov.

Digitalne verzije skeniranih dokumentov hrani predsednik Društva v digitalnem arhivu. Pridobite jih lahko preko e-naslova info@kunsthisterik.si.