Terenske vaje: Rajhenburg, Kostanjevica na Krki in Pleterje (marec 2012)