ODDELEK

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki govori o spomenikih likovne umetnosti, o tem, s kakšnimi zunanjimi oblikami so bili izraženi, s kakšnimi vsebinami so bili zaznamovani in v kakšnem okolju so nastali. Ker je umetnostna zgodovina v svojem bistvu zgodovina idej, ki so dobile likovno podobo, se umetnostna zgodovina tesno povezuje z drugimi humanističnimi vedami, zlasti z zgodovino, arheologijo, filozofijo, literarno zgodovino, sociologijo.

Oddelek za umetnostno zgodovino je razdeljen na tri katedre – Katedra za slovensko umetnost in umetnost drugih južnoslovanskih narodov, Katedra za občo umetnost in Katedra za muzeologijo in konservatorstvo.